Regulamin sklepu Zahario z dnia 07 czerwiec 2014r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy Zahario prowadzi sprzedaż wyrobów gotowych za pośrednictwem witryny www.zahario.com oraz przez zamówienia indywidualne – telefoniczne i e-mailowe.
2. Właścicielem sklepu internetowego Zahario jest firma Zahario Dariusz Zacharzewski, adres: 10 – 342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 39/11.
3. Ceny wyrobów znajdujących się w Zahario, sprzedawanych za pośrednictwem witryny www.zahario.com są podane w złotych polskich oraz walutach obcych i są cenami brutto.


II. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1. Zamówienia w Zahario można składać za pośrednictwem witryny www.zahario.com 24h/na dobę lub telefonicznie, a także na adres e-mail: biuro@zahario.com
2. Warunkiem realizacji zamówienia przez witrynę www.zahario.com jest założenie konta dostępnego na stronie www.zahario.com. W przypadku zamówień na adres e-mail lub telefonicznie, zamówienia są realizowane każdorazowo na zasadach określonych przez Zahario, który ma prawo odmówić sprzedaży bez podania przyczyny.
3. Zamówienia, w których nie podano danych wymaganych do założenia konta lub są one niepełne, nie będą przyjmowane do realizacji.
4. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
5. Zahario zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że wyrób jest dostępny w magazynie.
7. Po złożeniu zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji Kupujący  ma możliwości dokonywania anulowania zamówienia poprzez informację o anulowaniu zamówienia porzez kontakt email bądź kontakt telefoniczny.
8. Zahario oferuje następujące formy płatności:płatność za pobraniem, przelew tradycyjny, płatności PayPal, płatności PayU płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Zahario.

 

III. DOSTAWA


1. Wysyłka zamówień odbywa się w ciągu 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, w dniach roboczych, tj. od pn. do pt.
2. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranej formy dostawy i wynosi: list polecony priorytet 11zł, paczka pocztowa priorytet 18zł,kurier 18zł,wysyłka za granicę 26zł.
3. Wyroby zamówione za pośrednictwem www.zahario.com wysyłane są wyłącznie na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

 

IV. ZWROTY I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA


1. Wyroby zamówione za pośrednictwem witryny www.zahario.com mogą zostać zwrócone Zahario przez konsumentów na zasadach określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie 14 dni od dostarczenia wyrobu. Powyższe uprawnienie nie przysługuje w przypadku indywidualnych zamówień o właściwościach określonych przez kupującego.
2. W celu zwrotu zakupionego w www.zahario.com wyrobu prosimy o kontakt e-mail: biuro@zahario.com lub telefoniczny.
3. Zwrotowi nie podlegają przedmioty uszkodzone z winy kupującego. Taki wyrób zostanie ponownie odesłany do kupującego na jego koszt.
4. Zahario odmówi przyjęcia zwrotu i odeśle wyrób do kupującego na koszt kupującego [opłata wg cennika kosztów wysyłki] w przypadku braku pozytywnie rozpatrzonych przez Zahario zwrotu rzeczy, która jest uszkodzona. Przy czym nieodebranie takiej przesyłki przez kupującego będzie skutkowało zaniechaniem ponownego jej wysłania, chyba, że kupujący pokryje poniesione z tytułu koszty. Nieodebrane wyroby będą przechowywane w magazynie Zahario przez 14 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.
5. Zwrot należności za zwracane wyroby następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez Zahario.
6. W przypadku zwrotu, zakupione wyroby należy odesłać  na koszt sprzedającego listem poleconym ekonomicznym na adres Zahario Dariusz Zacharzewski,10 – 342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 39/11 z dopiskiem „zwrot”.

7.Po złożeniu zamówienia Kupujący ma prawo anulowania zamówienia poprzez informację o anulowaniu zamówienia po uprzednim kontakcie email bądź kontakcie telefonicznym.

 

V. REKLAMACJE


1. Reklamacji podlegają wady fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Kupujący powinien niezwłocznie odesłać wadliwy wyrób na adres: Zahario Dariusz Zacharzewski,10 – 342 Olsztyn, ul. Limanowskiego 39/11 z dopiskiem „reklamacja”.
2. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.


    VI.PLIKI COOKIES


1.Firma Zahario korzysta z plików Cookies.Są to pliki przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu klienta,zawierajace między innymi nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania,unikalny numer.

2.Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową klienta.Za pomocę plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3.Preferencje dotyczące Cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome,Firefox,Internet Explorer,Opera,Safari).

4.Korzystając z witryny www.zahario.com klient wyrża zgodę na używanie plików cookies,zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

5.Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem witryny www.zahario.com i ograniczeniem dostepu do różnych funkcjonalności sklepu.


    VII. PRAWA AUTORSKIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Zahario nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu kupującego przez osoby nieupoważnione.

2. Wszystkie wzory, zdjęcia, nazwy i teksty, znajdujące się na witrynie www.zahario.com należą do właściciela Zahario.
3. Wykorzystanie wzorów, zdjęć, nazw i tekstów zawartych na witrynie www.zahario.com, w szczególności kopiowanie wyrobów w całości lub w części, bez pisemnej zgody ich właściciela, jest naruszeniem prawa autorskiego.

                                                VIII. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa. 

2. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Zahario Dariusz Zacharzewski, Limanowskiego 39/11,10-342 Olsztyn, NIP 7392969572.

3.Firma Zahario przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności kientów i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych. 

4. Firma Zahario sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Zahario zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem działalności firmy Zahario.
 

5. Dane Użytkowników są wykorzystywane do celów związanych z działaniem sklepu zahario.com, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z klientem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez klienta, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing. 

6. Dane Użytkowników gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 5 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego.

7. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Klienta są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej. 

8. W celu dokonania przez klienta płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie Pay Pal, świadczącej usługę płatności online oraz ING Bank Śląski. 


9. Dane klientów mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec firmy Zahario, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności. 

10. Podstawą prawną przetwarzania danych klientów w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji klienta, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny Zahario jest tzw. uzasadniony interes administratora. 

11.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

12. Zahario zapewnia klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, klient powinien przesłać do Zahario stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Zahario może odmówić usunięcia danych klienta, jeżeli klient ten nie uregulował należności wobec Zahario lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta. 

13. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

            XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Zahario wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówień i przekazywania przez Zahario kupującym informacji handlowych. Istnieje możliwość w każdym momencie wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych. Dane te przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez firmę Zahario Dariusz Zacharzewski.

2. Dla spraw związanych z korzystaniem z witryny www.zahario.com oraz sprzedawanych za jej pośrednictwem wyrobów właściwe jest prawo polskie.

3. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu kupujący wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych od firmy Zahario Dariusz Zacharzewski.


Koszyk  

Koszyk pusty

Dostawa 0 PLN
Suma 0 PLN

Koszyk Zamawiam